Algemene voorwaarden

ONDERNEMINGSGEGEVENS & EIGENDOM

Coucou Castor en deze website is eigendom van Inge Claes
Hagenbroeksesteenweg 112
2500 LIER

[email protected]
+32 (0)494 45 78 79

0717.536.417
Coucou Castor is een eenmanszaak die opgericht werd door een natuurlijk persoon. Dit is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is niet toepasselijk.

Voor Coucou Castor zijn kwaliteit en een goede service belangrijk. Om dit te bereiken, leg ik graag enkele afspraken vast in de algemene voorwaarden. Wanneer je een bestelling plaatst bij Coucou Castor ga je dus akkoord met deze voorwaarden.

Coucou Castor heeft steeds het recht om deze voorwaarden te wijzigen conform de wettelijke voorwaarden.

1. ALGEMEEN

De klant is de wederpartij die een overeenkomst met Coucou Castor aangaat.
Coucou Castor – Inge Claes is de ontwerpster van geboortekaartjes, ontwerpen op maat en tevens ook de maakster van handgesneden stempels & handmade happiness.
De overeenkomst is elke afspraak tussen Coucou Castor en de klant.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen de klant en Coucou Castor. Enkel na schriftelijke goedkeuring door Coucou Castor kan van deze voorwaarden afgeweken worden.
De klant aanvaardt door zijn bestelling via e-mail en betaling via overschrijving de algemene voorwaarden en verklaart zich hiervan bekend te zijn. Coucou Castor erkent dat elektronische communicatie kan dienen als bewijs voor de goedkeuring van de opdracht/ de bestelling.

2. PRIJZEN EN OFFERTES

Coucou Castor behoudt zich het recht om de prijzen op de website met directe ingang te wijzigen. De prijzen zijn in euro en vrijgesteld van BTW.

Een offerte is steeds vrijblijvend. De prijzen die in de offerte vermeld worden zijn 2 maanden geldig.

3. OPDRACHT

De overeenkomst tussen de klant en Coucou Castor komt tot stand na bevestiging van de de opdracht via e-mail door de klant aan [email protected] Coucou Castor is gemachtigd om opdrachten te weigeren zonder een reden te vermelden. Hiervoor zal Coucou Castor contact opnemen met de klant.

Realisaties kunnen door Coucou Castor getoond worden via blogpost, social media en op de website. Coucou Castor doet dit steeds met de bescherming van de gegevens van de klant die op het ontwerp vermeld worden: contactgegevens & financiële gegevens worden dus onleesbaar gemaakt of vervangen door de gegevens van Coucou Castor.

Coucou Castor is gerechtigd om elementen uit een ontwerp op maat te herwerken, zonder exact hetzelfde ontwerp aan een andere klant aan te bieden. Bv grondige kleurwijzigingen, wijziging in formaten en positie van elementen, toevoegingen/ verwijderen van elementen zijn mogelijk.

Indien de klant wenst dat een ontwerp op maat na een bepaalde tijd na de geboorte in de vaste collectie opgenomen mag worden, kan er een korting op het ontwerp overeen gekomen worden.

4. CORRECTHEID VAN GEGEVENS

De gegevens op kaartjes, illustraties, stempels worden door Coucou Castor ter controle gestuurd naar de klant. De klant is zelf eindverantwoordelijk voor de controle van de juistheid van de gegevens & de correcte spellingswijze ervan. Coucou Castor is niet aansprakelijk bij fouten van de gegevens. Ook niet wanneer een derde partij (de drukker) de laatste gegevens aanvult.

5. LEVERING, LEVERINGSTERMIJN EN BETALING

Coucou Castor streeft ernaar de ontwerpen, stempels en andere opdrachten zo snel als mogelijk te leveren, tenzij dit – ongeacht de reden – niet mogelijk is.

Over de leveringstermijn wordt steeds op voorhand gecommuniceerd. Daar deze activiteit een bijberoep is, zijn standaardtermijnen moeilijk te bepalen. Haast en spoed zijn zelden goed. Zowel handwerk als ontwerp op maat vragen enige tijd om tot stand te komen. Voor stempels wordt er gestreefd naar een termijn om binnen de twee weken te leveren. Voor geboortekaarten en ontwerpen op maat hangt dit af van de aard van de opdracht en de eigen planning.
Handwerk wordt maximum 2 werkdagen na het beëindigen van het maakproces verzonden. Het aanvullen van de laatste geboortegegevens vindt plaats binnen de 24 tot 36 uur na het ontvangen van die gegevens.

Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op een schadevergoeding. Evenmin geeft dit het recht de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden.

Na het bevestigen van de bestelling via e-mail wordt er afgerekend via overschrijving. Er wordt pas een drukklaar ontwerp, bruikbaar ontwerp op maat of handwerk geleverd nadat Coucou Castor het
volledige bedrag ontvangen heeft. Coucou Castor heeft het recht om tussentijds werk ter feedback te leveren met gebruik van een watermerk om het eigen werk te beschermen.

Betalen kan via overschrijving en dient binnen de 14 dagen na het bevestigen van de opdracht te gebeuren.
IBAN: BE53 9733 59105653
BIC: ARSPBE22
op naam van Coucou Castor te Lier.

6. ANNULERING

Wanneer de klant een opdracht uit de vaste collectie wenst te annuleren, zal Coucou Castor een bedrag van 50% van de opdracht in rekening brengen ter compensatie van het werk dat reeds verricht is. Voor ontwerpen op maat zullen reeds gemaakte werkuren aangerekend worden aan 50 euro per uur. Het ontwerp dat hieruit voortvloeide blijft eigendom van Coucou Castor en kan in de vaste collectie opgenomen worden.

Als het maakproces van handwerk reeds gestart is, kan deze bestelling niet meer geannuleerd worden.

7. GARANTIES EN KLACHTEN

Coucou Castor werkt met kwaliteitsvolle materialen en ontwerpt met oog voor detail. Aangezien een kleur op beeldscherm kan afwijken tegenover een afgedrukte kleur wordt er aangeraden om op voorhand een proefdruk te laten maken bij de drukker. Ook eventuele extra’s kunnen van kleur verschillen tegenover het gedrukte kaartje owv ander papiersoort/ondergrond. Coucou Castor is niet verantwoordelijk voor afwijkingen. Deze kunnen dus geen aanleiding geven tot een korting, schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
De klant controleert steeds de juistheid van de gegevens.

Alle stempels die door Coucou Castor worden gemaakt, zijn handgesneden stempels en worden met de grootste zorg gemaakt. Iedere beweging zorgt voor een andere inkerving, net zoals beweging van de lino en positie van de guts. Letters en lijnen zijn daarom nooit super strak of loodrecht. Een stempel kan dus afwijken ten opzichte van de originele schets al doe ik mijn best om die zo goed mogelijk te benaderen. Iedere stempel wordt op voorhand getest en bijgesneden tot de afdruk mooi is. Daarom zitten er soms inktresten op de stempel.

Mocht je niet tevreden zijn met het geleverde werk of service, dan kan je contact opnemen via [email protected] Coucou Castor zal dan ook haar uiterste best doen om deze klacht zo snel als mogelijk te behandelen.

Coucou Castor is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen tijdens het transport van jouw bestelling (beschadiging of verlies). Neem steeds binnen 3 dagen contact op via [email protected] Elk geval wordt afzonderlijk beoordeeld en opgevolgd.

Op maat gemaakte goederen kunnen niet terug genomen worden.

8. AANSPRAKELIJKHEID

Coucou Castor is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Coucou Castor verzonden producten. Vanaf het moment dat een ontwerp verzonden is naar de drukker alsook vanaf het moment dat handwerk verzonden is via b-post kan Coucou Castor hier geen invloed meer op uitoefenen. Coucou Castor is dan ook niet aansprakelijk voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Dit geeft geen enkel recht op een schadevergoeding, korting of het ontbinden van de overeenkomst.

9. OVERMACHT

In geval van overmacht heeft Coucou Castor steeds het recht om de overeenkomst op te schorten of zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Hiervoor zal Coucou Castor steeds schriftelijk contact opnemen met de klant om tot een gepaste oplossing te komen.

10. PRIVACY & GEGEVENSBEHEER

Coucou Castor houdt zich aan de Belgische en Europese wetgeving en de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Coucou Castor gebruikt in functie van de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en het verwerken van de bestelling (betalingstransacties & leveringen via b-post).

Deze worden niet aan derden doorgegeven, verhuurd of verkocht.
De adresgegevens en financiële gegevens van de klanten worden steeds afgeschermd bij het delen van creaties. Er worden geen commerciële aanbiedingen of nieuwsbrieven verstuurd.

Coucou Castor houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te bekijken welke pagina’s van www.coucoucastor.be in welke mate bezocht worden. De klant beschikt uiteraard steeds over het recht van toegang tot en verbetering van zijn gegevens. Alsook de verwijdering van zijn gegevens. Boekhoudkundig bewaart Coucou Castor gedurende 7 jaar de gegevens op facturen van geleverde opdrachten.

11. AUTEURSRECHT & INTELLECTUELE EIGENDOM

Op alle ontwerpen van Coucou Castor rusten auteursrechten. De ontwerpen mogen op geen enkele wijze anders gebruikt worden dan waarvoor ze bedoeld zijn zonder vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Coucou Castor.

De ontwerpen worden gemaakt in overeenkomst tussen de klant en Coucou Castor en mogen dus niet doorgegeven of verkocht worden of gebruikt worden door derden.

Op alle ontwerpen van kaartjes, met uitzondering van visitekaartjes, wordt daarom www.coucoucastor.be vermeld. Eventueel kan ook Coucou Castor met logo erop vermeld worden.

Het ontwerp blijft onder alle omstandigheden eigendom van Coucou Castor. In geval van geboortekaartjes en ontwerp op maat worden er digitale bestanden geleverd. In de meeste gevallen zijn dit drukklare pdf-bestanden. Het originele bestand waarin de illustratie ontworpen werd wordt niet afgeleverd aan de klant. Kopiëren en/ of namaak wordt bestraft.

Niets van deze website, ontwerpen, handwerk mogen gekopieerd worden, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden zonder vooraf schriftelijke toestemming van Coucou Castor.

Indien Coucou Castor verder werkt op schetsen, voorbeelden of specifieke instructies van de klant is de klant ervoor verantwoordelijk dat er geen inbreuk op de rechten van derden gemaakt wordt. Bestaande ontwerpen kunnen dienen ter inspiratie, maar zullen uit respect voor andere ontwerpers niet gekopieerd worden.

Coucou Castor geeft de klant de toestemming om een foto van een stempel, geboortekaart of ontwerp op maat te delen op sociale media. Graag zelfs! Doe dit steeds met respect én met vermelding van @coucoucastor.be en #coucoucastor. Afhankelijk van het geleverde werk zijn het gebruik van de hashtags #coucoucastorkaartje – #coucoucastorstempel – #coucocuastorlogo – #coucoucastorillustratie wenselijk.

Heb je zelf foto’s die ik mag posten? Dan ontvang ik die heel graag! Coucou Castor behoudt steeds het recht om deze foto’s te laten verwijderen.

12. TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTBANKEN

Op elke overeenkomst tussen de klant en Coucou Castor is het Belgisch recht van toepassing. Dit is ook het geval wanneer de woonplaats van de klant zich in het buitenland bevindt. In geval van een geschil is de rechtbank van het arrondissement Antwerpen.